Praktijk

Tandartsenpraktijk Jorna is gehuisvest in het gezondheidscentrum Spikvoorde in Deventer. U vindt hier wie er werken en hoe er invulling wordt gegeven aan deze praktijk voor mondzorg, orthodontie en parodontologie.

Hier vindt u de tarieven van 2015

Groep / CodeM/T*Prestaties / omschrijvingenTarief 2015
    I  

Consultatie en diagnostiek (C)

 
a.   Diagnostisch onderzoek  
C11   Periodieke controle  Meer informatie over Periodieke controle € 21,09
C13   Probleemgericht consult   Meer informatie over Probleemgericht consult € 21,09
       
b.   Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen  
C22   Schriftelijke medische anamnese  Meer informatie over Schriftelijke medische anamnese € 21,09
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  Meer informatie over Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,92
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan  Meer informatie over Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,76
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak  Meer informatie over Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven ofonderkaak € 55,51
       
c.   Toeslagen en diversen  
C80   Mondzorg aan huis  Meer informatie over Mondzorg aan huis € 16,55
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose Meer informatie over Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,41
C85   Weekendbehandeling Meer informatie over Weekendbehandeling € 21,09
C86   Avondbehandeling Meer informatie over Avondbehandeling € 21,09
C87   Nachtbehandeling Meer informatie over Nachtbehandeling € 21,09
       
    II   Maken en/of beoordelen foto s (X)  
       
X10   Kleine röntgenfoto Meer informatie over Kleine röntgenfoto € 15,54
X21   Kaakoverzichtsfoto Meer informatie over Kaakoverzichtsfoto € 66,61
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak Meer informatie over Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 66,61
X24   Schedelfoto Meer informatie over Schedelfoto € 29,98
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto Meer informatie over Maken meerdimensionale kaakfoto € 133,23
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto Meer informatie over Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,51
       
    III  

Preventieve mondzorg (M)

 
       
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min Meer informatie over Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min € 12,44
M02   Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min Meer informatie over Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min € 12,44
M03   Gebitsreiniging, tarief per 5 min Meer informatie over Gebitsreiniging, tarief per 5 min € 12,44
M05   Beslijpen en/of fluorideren melkelement Meer informatie over Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 24,98
M32  * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek Meer informatie over Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,55
M10   Fluoridebehandeling, methode I Meer informatie over Fluoridebehandeling, methode I € 27,76
M20   Fluoridebehandeling, methode II Meer informatie over Fluoridebehandeling, methode II € 22,20
M61 * Mondbeschermer Meer informatie over Mondbeschermer € 24,98
       
    IV  

Verdoving (A)

 
       
A15   Oppervlakte verdoving Meer informatie over Oppervlakte verdoving € 7,22
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving Meer informatie over Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,88
A20   Behandeling onder algehele narcose kostprijs  
    V   Verdoving door middel van een roesje (B)  
B10   Introductie roesje (lachgassedatie) Meer informatie over Introductie roesje (lachgassedatie) € 27,76
B11   Toediening roesje (lachgassedatie) Meer informatie over Toediening roesje (lachgassedatie) € 27,76
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie) Meer informatie over Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 36,20
       
    VI  

Vullingen (V)

 
       
V71   Eénvlaksvulling amalgaam Meer informatie over Eénvlaksvulling € 23,31
V72   Tweevlaksvulling amalgaam Meer informatie over Tweevlaksvulling € 37,19
V73   Drievlaksvulling amalgaam Meer informatie over Drievlaksvulling € 48,29
V74   Meervlaksvulling amalgaam Meer informatie over Kroon van plastisch materiaal € 67,72
V81   Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Meer informatie over Eénvlaksvulling € 34,42
V82   Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Meer informatie over Tweevlaksvulling € 48,29
V83   Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Meer informatie over Drievlaksvulling € 59,40
V84   Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Meer informatie over Kroon van plastisch materiaal € 78,83
V91   Eénvlaksvulling composiet Meer informatie over Eénvlaksvulling € 44,11
V92   Tweevlaksvulling composiet Meer informatie over Tweevlaksvulling € 58,29
V93   Drievlaksvulling composiet Meer informatie over Drievlaksvulling € 69,39
V94   Meervlaksvulling composiet Meer informatie over Kroon van plastisch materiaal € 88,82
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje Meer informatie over Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,10
V70 * Parapulpaire stift Meer informatie over Parapulpaire stift € 11,10
V80 * Wortelkanaalstift Meer informatie over Wortelkanaalstift € 19,43
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element Meer informatie over Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,33
V15   Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal Meer informatie over Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,61
V30   Sealen eerste element Meer informatie over Sealen eerste element € 24,98
V35   Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting Meer informatie over Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,88
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament Meer informatie over Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,55
       
    VII  

Wortelkanaalbehandelingen (E)

 
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
E01   Wortelkanaalbehandeling consult Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling consult € 21,09
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult Meer informatie over Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,86
E03   Consult na tandheelkundig ongeval Meer informatie over Consult na tandheelkundig ongeval € 30,53
       
b.   Wortelkanaalbehandeling  
    Wortelkanaalbehandeling Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  
E60   Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel Meer informatie over Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,41
       
    Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd  
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten Meer informatie over Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 47,30
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99,92
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 144,33
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 188,74
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 233,15
E85   Elektronische lengtebepaling Meer informatie over Elektronische lengtebepaling € 13,88
E19   Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting Meer informatie over Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 16,55
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement Meer informatie over Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,41
       
    Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  
E51   Verwijderen van kroon of brug Meer informatie over Verwijderen van kroon of brug € 33,31
E52   Moeilijke wortelkanaalopening Meer informatie over Moeilijke wortelkanaalopening € 27,76
E53   Verwijderen van wortelstift Meer informatie over Verwijderen van wortelstift € 38,86
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal Meer informatie over Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,76
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal Meer informatie over Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,76
E56   Voortgezette behandeling met iatrogene schade Meer informatie over Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,86
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie Meer informatie over Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,76
       
    Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting Meer informatie over Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,72
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting Meer informatie over Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,96
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) Meer informatie over Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 41,63
E64   Afsluiting van open wortelpunt Meer informatie over Afsluiting van open wortelpunt € 44,41
       
    Initiële wortelkanaalbehandeling  
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal Meer informatie over Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,51
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal Meer informatie over Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,76
       
    Bleken  
E90   Inwendig bleken, eerste zitting Meer informatie over Inwendig bleken, eerste zitting € 44,41
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting Meer informatie over Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,55
E97 * Uitwendig bleken per kaak Meer informatie over Uitwendig bleken per kaak € 69,93
E98   Materialen voor thuisbleken Kostprijs Behandeling trauma-element  kostprijs
E40   Directe pulpa-overkapping Meer informatie over Directe pulpa-overkapping € 27,76
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval Meer informatie over Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,10
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval Meer informatie over Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,20
E44   Verwijderen spalk Meer informatie over Verwijderen spalk € 5,55
       
    Aanbrengen rubberdam  
E45   Aanbrengen rubberdam Meer informatie over Aanbrengen rubberdam € 11,10
       
    Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen  
E31   Snij-/ hoektand Meer informatie over Snij-/ hoektand € 111,02
E32   Premolaar Meer informatie over Premolaar € 155,43
E33   Molaar Meer informatie over Molaar € 199,84
E34 * Aanbrengen retrograde vulling Meer informatie over Aanbrengen retrograde vulling € 22,20
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie Meer informatie over Het trekken van een element met re-implantatie € 77,72
E37   Kijkoperatie Meer informatie over Kijkoperatie € 66,61
       
    Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  
E86   Gebruik operatiemicroscoop Meer informatie over Gebruik operatiemicroscoop € 74,94
       
    Gebruiksklaar maken van praktijkruimte  
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling Meer informatie over Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55,51
       
    VIII  

Kronen en bruggen (R)

 
       
a.   Inlays en kronen  
R08 * Eenvlaks composiet inlay Meer informatie over Eenvlaks composiet inlay € 66,61
R09 * Tweevlaks composiet inlay Meer informatie over Tweevlaks composiet inlay € 127,68
R10 * Drievlaks composiet inlay Meer informatie over Drievlaks composiet inlay € 166,53
R11 * Eenvlaksinlay Meer informatie over Eenvlaksinlay € 99,92
R12 * Tweevlaksinlay Meer informatie over Tweevlaksinlay € 155,43
R13 * Drievlaksinlay Meer informatie over Drievlaksinlay € 222,05
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin Meer informatie over Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 27,76
R24 * Kroon Meer informatie over Kroon € 244,25
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd Meer informatie over Endokroon, indirect vervaardigd € 66,61
R29   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening Meer informatie over Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 55,51
R31   Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal Meer informatie over Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 33,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode Meer informatie over Gegoten opbouw, indirecte methode € 55,51
R33 * Gegoten opbouw, directe methode Meer informatie over Gegoten opbouw, directe methode € 111,02
       
b.   Brugwerk  
R40 * Eerste brugtussendeel Meer informatie over Eerste brugtussendeel € 166,53
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Meer informatie over Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 83,27
R46 * Brugverankering, per anker Meer informatie over Brugverankering, per anker € 55,51
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen Meer informatie over Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,78
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk Meer informatie over Metalen fixatiekap met afdruk € 27,76
R55 * Gipsslot met extra afdruk Meer informatie over Gipsslot met extra afdruk € 27,76
R60 * Plakbrug zonder preparatie Meer informatie over Plakbrug zonder preparatie € 111,02
R61 * Plakbrug met preparatie Meer informatie over Plakbrug met preparatie € 166,35
R65   Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Meer informatie over Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,86
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee Meer informatie over Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 22,20
       
c.   Restauraties diversen  
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker Meer informatie over Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 61,06
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond Meer informatie over Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 61,06
R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal Meer informatie over Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,31
R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje Meer informatie over Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,20
R74    * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties Meer informatie over Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,20
R75    * Opnieuw vastzetten plakbrug Meer informatie over Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,51
R76   Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon Meer informatie over Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,76
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element Meer informatie over Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,76
       
d.   Schildje van keramiek of kunststof  
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie Meer informatie over Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,61
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie Meer informatie over Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 111,02
       
e.   Temporaire voorzieningen  
R80 * Temporaire, eerste voorziening Meer informatie over Temporaire, eerste voorziening € 27,76
R85 * Temporaire, volgende voorziening Meer informatie over Temporaire, volgende voorziening € 11,10
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.  
       
    IX  

Kaakgewrichtsbehandelingen (G)

 
       
a.   Kaakgewrichtsklachten (craniomandibulaire dysfunctie)  
    Onderzoek/diagnostiek  
G01   Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) Meer informatie over Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138,78
G02   Spieractiviteitsmeting en registratie Meer informatie over Spieractiviteitsmeting en registratie € 88,82
G03   Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling Meer informatie over Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 61,06
       
    Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)  
G61   Instructie spieroefeningen Meer informatie over Instructie spieroefeningen € 55,51
G62 * Occlusale spalk Meer informatie over Occlusale spalk € 149,88
G63 * Repositiespalk Meer informatie over Repositiespalk € 222,05
G64   Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties Meer informatie over Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,76
G65 * Indirect planmatig inslijpen Meer informatie over Indirect planmatig inslijpen € 305,31
G66   Biofeedbacktherapie Meer informatie over Biofeedbacktherapie € 49,96
G67   Behandeling triggerpoint Meer informatie over Behandeling triggerpoint € 61,06
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding Meer informatie over Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,51
       
    Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)  
G69 * Opbeetplaat Meer informatie over Opbeetplaat € 61,06
       
b.   Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen  
G10   Niet standaard beetregistratie Meer informatie over Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie € 83,27
       
    Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen  
G11   Scharnierasbepaling Meer informatie over Scharnierasbepaling € 83,27
G12   Centrale relatiebepaling Meer informatie over Centrale relatiebepaling € 77,72
G13   Protrale/laterale bepalingen Meer informatie over Protrale/laterale bepalingen € 55,51
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie Meer informatie over Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 499,60
G15   Voor het behouden van beethoogte Meer informatie over Voor het behouden van beethoogte € 27,76
G16   Therapeutische positiebepaling Meer informatie over Therapeutische positiebepaling € 27,76
G20   Beetregistratie intra-oraal Meer informatie over Beetregistratie intra-oraal € 55,51
       
c.   Snurk- en slaapstoornisbeugel  
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) Meer informatie over Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 277,56
G72   Controlebezoek MRA Meer informatie over Controlebezoek MRA € 27,76
G73 * Reparatie MRA met afdruk Meer informatie over Reparatie MRA met afdruk € 44,41
       
    X  

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

 
       
a.   Onderdeel A  
H11   Trekken tand of kies Meer informatie over Trekken tand of kies € 41,63
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant Meer informatie over Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 31,09
H21   Kosten hechtmateriaal Meer informatie over Kosten hechtmateriaal € 5,99
H26   Hechten weke delen Meer informatie over Hechten weke delen € 61,06
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling Meer informatie over Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 55,51
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling Meer informatie over Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,55
       
b.   Onderdeel B  
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o Meer informatie over Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 55,51
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap Meer informatie over Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66,61
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak Meer informatie over Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49,96
H41   Verwijderen van het lipbandje of tongriempje Meer informatie over Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33,31
       
    Wortelpuntoperatie per tandwortel  
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting Meer informatie over Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66,61
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting Meer informatie over Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 88,82
H44   Primaire antrumsluiting Meer informatie over Primaire antrumsluiting € 61,06
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak Meer informatie over Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77,72
       
    Cyste-operatie  
H60   Marsupialisatie Meer informatie over Marsupialisatie € 77,72
H65   Primaire sluiting Meer informatie over Primaire sluiting € 149,88
       
    Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen  
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak Meer informatie over Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77,72
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak Meer informatie over Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149,88
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak Meer informatie over Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 105,47
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak Meer informatie over Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 177,64
       
    XI  

Kunstgebitten (P)

 
       
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit Meer informatie over Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,31
P65   Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit Meer informatie over Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,76
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur Meer informatie over Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,51
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen Meer informatie over Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 83,27
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen Meer informatie over Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 166,53
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof Meer informatie over Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunstof € 61,06
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Meer informatie over Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,55
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen Meer informatie over Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 227,60
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen Meer informatie over Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 310,86
P31 * Wortelkap met stift Meer informatie over Wortelkap met stift € 138,78
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls Meer informatie over Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 83,27
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling Meer informatie over Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55,51
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element Meer informatie over Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,88
P45 * Noodkunstgebit Meer informatie over Noodkunstgebit € 111,02
       
a.   Volledig kunstgebit  
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak Meer informatie over Volledig kunstgebit bovenkaak € 166,53
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak Meer informatie over Volledig kunstgebit onderkaak € 222,05
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak Meer informatie over Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 360,82
       
    Extra te berekenen bij volledig kunstgebit  
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw Meer informatie over Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,76
P14   Individuele afdruk met randopbouw Meer informatie over Individuele afdruk met randopbouw € 61,06
P37   Frontopstelling in aparte zitting Meer informatie over Frontopstelling in aparte zitting € 33,31
P27   Reoccluderen Meer informatie over Reoccluderen € 55,51
P28   Naregistratie en remounten Meer informatie over Naregistratie en remounten € 55,51
P38   Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur Meer informatie over Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 61,06
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone Meer informatie over Toeslag voor bepaling neutrale zone € 83,27
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk Meer informatie over Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,76
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling Meer informatie over Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,76
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen Meer informatie over Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33,31
       
    Overige  
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit Meer informatie over Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44,41
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit Meer informatie over Tissue conditioning volledig kunstgebit € 38,86
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw Meer informatie over Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,86
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw Meer informatie over Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 83,27
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw Meer informatie over Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,51
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw Meer informatie over Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 83,27
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage Meer informatie over Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 155,43
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk Meer informatie over Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16,55
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk Meer informatie over Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44,41
P56   Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit Meer informatie over Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 38,86
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw Meer informatie over Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,86
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw Meer informatie over Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 83,27
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw Meer informatie over Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,51
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw Meer informatie over Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 83,27
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk Meer informatie over Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16,55
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk Meer informatie over Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44,41
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk Meer informatie over Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 44,41
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk Meer informatie over Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44,41
       
    XII  

Tandvleesbehandelingen (T)

 
       
a.   Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus Meer informatie over Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 147,11
T12   Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus Meer informatie over Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,98
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element Meer informatie over Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,98
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element Meer informatie over Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 22,20
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling Meer informatie over Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 86,04
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling Meer informatie over Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99,92
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling Meer informatie over Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,41
T51   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Meer informatie over Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 77,72
T52   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Meer informatie over Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 58,29
T53   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Meer informatie over Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 112,13
T54   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Meer informatie over Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 84,38
T55   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Meer informatie over Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 149,33
T56   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Meer informatie over Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 112,13
T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus Meer informatie over Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 147,11
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Meer informatie over Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,98
       
    Parodontale chirurgie  
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen Meer informatie over Flapoperatie tussen 2 elementen € 180,41
T71   Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) Meer informatie over Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 277,56
T72   Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) Meer informatie over Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 333,07
T73   Directe post-operatieve zorg, kort Meer informatie over Directe post-operatieve zorg, kort € 55,51
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid Meer informatie over Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 149,33
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Meer informatie over Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 144,33
T76   Tuber- of retromolaarplastiek Meer informatie over Tuber- of retromolaarplastiek € 69,39
       
b.   Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)  
    Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a  
T80   Tandvleestransplantaat Meer informatie over Tandvleestransplantaat € 119,35
T81   Tuber- of retromolaarplastiek Meer informatie over Tuber- of retromolaarplastiek € 97,15
T82   Tandvleescorrectie, per element Meer informatie over Tandvleescorrectie, per element € 52,74
T83   Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) Meer informatie over Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 138,78
       
    Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)  
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) Meer informatie over Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één 6de deel) € 333,07
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element Meer informatie over Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (��n zesde deel), per element € 111,02
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal Meer informatie over Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 180,41
       
    Parodontale kroonverlengingsprocedure  
T87   Kroonverlenging per element Meer informatie over Kroonverlenging per element € 180,41
T88   Kroonverlenging per sextant Meer informatie over Kroonverlenging per sextant € 333,07
       
    Directe postoperatieve zorg  
T89   Directe post-operatieve zorg, kort Meer informatie over Directe post-operatieve zorg, kort € 55,51
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid Meer informatie over Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 149,33
       
    Diversen  
T91   Pocketregistratie Meer informatie over Pocketregistratie € 33,31
T92   Parodontiumregistratie Meer informatie over Parodontiumregistratie € 66,61
T93    * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling Meer informatie over Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,86
T94   Behandeling tandvleesabces Meer informatie over Behandeling tandvleesabces € 77.65
T57 * Toepassing lokaal medicament Meer informatie over Toepassing lokaal medicament € 60.52
T95 * (Draad)Spalk Meer informatie over (Draad)Spalk € 22,20
T96   Uitgebreide Voedingsanalyse Meer informatie Uitgebreide Voedingsanalyse € 55,51
       
    XIII  

Implantaten (J)

 
J97   Overheadkosten implantaten Meer informatie over Overheadkosten implantaten € 204,01
J98   Overheadkosten pre-implantologische chirurgie Meer informatie over Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 115,46
       
a.   Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning  
J01   Initieel onderzoek implantologie Meer informatie over Initieel onderzoek implantologie € 72.85
J02   Verlengd onderzoek implantologie Meer informatie over Verlengd onderzoek implantologie € 111,02
J03 * Proefopstelling Meer informatie over Proefopstelling € 149,88
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan Meer informatie over Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 49,96
       
b. I   Pre-implantologische chirurgie  
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond Meer informatie over Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 22,20
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft Meer informatie over Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 266,45
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting Meer informatie over Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 166,53
J11   Prepareren donorplaats Meer informatie over Prepareren donorplaats € 149,88
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Meer informatie over Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 160,98
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting Meer informatie over Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 77,72
J07   Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs  
       
b. II   Pre- en per-implantologische chirurgie:  
    diversen  
J06   Vrijleggen foramen mentale Meer informatie over Vrijleggen foramen mentale € 33,31
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Meer informatie over Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 94,37
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft Meer informatie over Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 94,37
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte Meer informatie over Aanvullende ophoging bodem bijholte € 144,33
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad Meer informatie over Ophoging bodem bijholte orthograad € 66,61
J19   Toeslag esthetische zone Meer informatie over Toeslag esthetische zone € 72,16
       
c.   Implantologische chirurgie  
J20 * Plaatsen eerste implantaat, per kaak Meer informatie over Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 216,49
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond Meer informatie over Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,72
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond Meer informatie over Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 127,68
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) Meer informatie over Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 83,27
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond Meer informatie over Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 27,76
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond Meer informatie over Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 49,96
J26   Moeizaam verwijderen implantaat Meer informatie over Moeizaam verwijderen implantaat € 183,19
J27 * Vervangen implantaat Meer informatie over Vervangen implantaat € 216,49
       
d.   Diversen  
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste Meer informatie over Bindweefseltransplantaat, eerste € 116,57
J31   Volgende bindweefseltransplantaat Meer informatie over Volgende bindweefseltransplantaat € 55,51
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef Meer informatie over Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 127,68
       
e.   Mesostructuur  
J40 * Twee magneten/drukknoppen Meer informatie over Twee magneten/drukknoppen € 172,09
J41 * Elke volgende magneet, drukknop Meer informatie over Elke volgende magneet, drukknop € 38,86
J42 * Staaf tussen twee implantaten Meer informatie over Staaf tussen twee implantaten € 227,60
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak Meer informatie over Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 72,16
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon Meer informatie over Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 27,76
       
f.   Prothetische behandeling na klikgebit  
J50 * Boven- en onder klikgebit Meer informatie over Boven- en onder klikgebit € 571,77
J51 * Onder-klikgebit Meer informatie over Onder-klikgebit € 371,93
J52 * Boven-klikgebit Meer informatie over Boven-klikgebit € 371,93
J53 * Omvorming klikgebit Meer informatie over Omvorming klikgebit € 111,02
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten Meer informatie over Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 144,33
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 166,53
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten Meer informatie over Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 194,29
J57   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten Meer informatie over Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 94,37
J58   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten Meer informatie over Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 122,13
J59   Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten Meer informatie over Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 149,88
       
g.   Nazorg implantologie  
J60   Specifiek consult nazorg implantologie Meer informatie over Specifiek consult nazorg implantologie € 61,06
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie Meer informatie over Uitgebreid consult nazorg implantologie € 99,92
       
h.   Prothetische nazorg  
J70 * Opvullen zonder staafdemontage Meer informatie over Opvullen zonder staafdemontage € 155,43
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten Meer informatie over Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 194,29
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten Meer informatie over Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 222,05
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten Meer informatie over Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 249,80
J74 * Reparatie zonder staafdemontage Meer informatie over Reparatie zonder staafdemontage € 61,06
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten Meer informatie over Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 116,57
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten Meer informatie over Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 144,33
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten Meer informatie over Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 172,09
       
    XIV  

Uurtarieven (U)

 
U10   Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten Meer informatie over Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 149,33
U05   Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten Meer informatie over Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 12,44
U20   Second opinion verricht door de Stichting TIP Meer informatie over Second opinion verricht door de Stichting TIP € 182,53
       
    XV  

Abonnementen (Z)

 
Z10 * Abonnement categorie A per maand Meer informatie over Abonnement categorie A per maand € 7,22
Z20 * Abonnement categorie B per maand Meer informatie over Abonnement categorie B per maand € 11,10
Z30 * Abonnement categorie C per maand Meer informatie over Abonnement categorie C per maand € 14,99
Z40 * Abonnement categorie D per maand Meer informatie over Abonnement categorie D per maand € 18,32
Z50 * Abonnement categorie E per maand Meer informatie over Abonnement categorie E per maand € 22,20
Z60 * Abonnement categorie F per maand Meer informatie over Abonnement categorie F per maand € 6,11
.