Behandelingen

Het is voor iedereen prettig om de juiste verwachtingen bij de behandelingen te hebben. Daarom krijgt u van ons indien het een behandel- of zorgplan betreft, een kosteninschatting met een beschrijving van de voorgestelde behandeling. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u in detail alle codes terug die genoemd staan in de kosteninschatting en nota..

Met een onzichtbare beugels van Invisalign hoeft het bereiken van een stralende lach en goed gelijnd gebit helemaal geen gedoe te zijn. De onzichtbare beugel corrigeert je gebit met behulp van een nauwelijks zichtbare, uitneembare beugels (aligners) die speciaal voor jou op maat worden gemaakt.
Deze kliniek heeft de meeste ervaring met dit systeem in de hele Stedendriehoek

Als een tand of kies geheel of gedeeltelijk verdwenen is (of zelfs niet is aangelegd), kan het ontbrekende deel worden vervangen door een kroon of brug.

Een beugel helpt om scheve tanden recht te zetten of een verkeerde stand van de kaak te verbeteren. Een recht gebit ziet er natuurlijk mooier uit, is beter te verzorgen en je kunt er beter mee kauwen. Een beugel wordt vaak toegepast bij schoolkinderen, maar ook volwassenen kunnen door een beugel worden geholpen.

In tanden en kiezen zit van binnen een ruimte met levend weefsel, met name bloedvaten en zenuwen. In de wortel van de tand of kies heet deze ruimte het wortelkanaal.

Kinderen behoeven een speciale benadering.
Charlotte houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van uw zoon of dochter. Wees niet verrast als zij u vraagt om tijdens de behandeling in de wachtkamer te blijven. Zo krijgt de tandarts een beter contact met uw zoon of dochter, waardoor een behandeling plezieriger verloopt.

 

 

Als een tand of kies erg beschadigd is, erg scheef zit of niet goed past, kan het nodig zijn om de tand of kies te trekken. Meestal krijgt u een plaatselijke verdoving voor het gebied rond de tand/kies of een hele kaak.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor angstbegeleiding uit de basisverzekering dient een diagnose gesteld te worden, waarmee een machtiging kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Meestal worden daarbij formulieren gebruikt die u hieronder als pdf vind. Als u deze naar de praktijk stuurt kan worden beoordeeld of u hiervoor in aanmerking komt. Zonder deze machtiging werken de medewerkers in deze praktijk net als bij iedere andere algemene tandartspraktijk.

Angstscorelijst

Van nature leven er in uw mond talrijke bacteriën. Ze zitten in een wit laagje op tanden en kiezen: dit heet tandplaque.

Kronen, bruggen worden vastgemaakt aan naburige tanden of kiezen. Bepaalde kunstgebitten hebben steun nodig in de vorm van tandwortels. Maar soms zijn er geen geschikte eigen tanden of kiezen, die als steun kunnen dienen. Dan kan er een kunstmatige wortel of tand worden vastgemaakt in de kaak: een implantaat. Een implantaat kan eventueel ook een voortand vervangen.

Bacteriën in tandplak produceren zuren die het tandglazuur en zelfs het binnenste van de tand kunnen aantasten. Dit proces wordt cariës of tandbederf genoemd. Op den duur ontstaan hierdoor vaak gaatjes.

Als teveel tanden ontbreken of niet te herstellen zijn, wordt het tijd voor een kunstgebit. Er zijn twee veel voorkomende vormen: de immediaatprothese en de overkappingsprothese.