Behandelingen

Het is voor iedereen prettig om de juiste verwachtingen bij de behandelingen te hebben. Daarom krijgt u van ons indien het een behandel- of zorgplan betreft, een kosteninschatting met een beschrijving van de voorgestelde behandeling. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u in detail alle codes terug die genoemd staan in de kosteninschatting en nota..

Omdat timing erg belangrijk is voor een goede orthodontische behandeling zorgen we er voor dat, zodra het juiste moment om te behandelen is aangebroken, men heel snel terecht kan om de behandeling op te starten. Er is daarom geen wachttijd.

Met de onzichtbare beugels van Invisalign hoeft het bereiken van een stralende lach en een rechtstaande tanden helemaal geen gedoe te zijn. De onzichtbare beugel corrigeert je gebit met behulp van nauwelijks zichtbare, uitneembare beugels (aligners) die speciaal voor jou door de TandartsVoorOrthodontie worden gedesignd en op maat worden gemaakt. Deze houdt niet alleen rekening met je cosmetische wensen, maar ook dat je tanden en kiezen op een gezonde plek en stand in je mond komen staan, zodat je je leven lang zonder problemen met je tanden en kiezen kunt kauwen en lachen. 
Deze kliniek heeft de meeste ervaring met dit systeem in de hele Stedendriehoek en is er voor jong en oud.

Tussen de 7 en 14 dagen vervangt u, in overleg met de TandartsVoorOrthodontie de beugels en daardoor verschuiven je tanden geleidelijk naar de gewenste eindstand. Comfortabel, transparant, nagenoeg onzichtbaar en uitneembaar. Met de onzichtbare beugel verandert je lach zonder je dagelijkse leven overhoop te gooien. 

Tandartsenpraktijk Jorna is sinds 2015 officieel Invisalign-gecertificeerd en topdesigner van de onzichtbare beugel. Op www.invisalign.nl vindt u heel veel informatie over de echt Invislaign: marktleider en 'de enige echte', waarmee deze kliniek kan lezen en schrijven. 

Wat gebeurt er, nadat u de button "inschrijven voor onzichtbare beugel" heeft ingevuld:
1. U wordt door de TandartsVoorOrthodontie gebeld voor een telefonisch consult om de voorwaarden en verwachtingen door te nemen.
2. Er wordt dan, indien gewenst, een afspraak gemaakt voor het bezoek aan de kliniek, waarin een driedimensionale situatie van het resultaat wordt gepresenteerd. Uw wensen en de mogelijkheden worden doorgenomen. Voor dit consult investeert u rond de 300 euro.
3. Indien u nog meer informatie wilt: een kosteninschatting op maat en een uitgewerkt behandelplan, waarmee u te weten komt hoeveel aligners u gaat dragen om tot dat resultaat te komen, geeft u opdracht voor het volgende consult. U investeert wederom rond de 300 euro. Het tekenen voor deze opdracht is vooral zinnig als u daadwerkelijk de intentie hebt de Invisalign-behandeling op te starten en dit life-changing-proces in te gaan.
4. Indien u akkoord gaat ondertekent u de Informed consensus of maakt eenvoudig de vervolgafspraak, zodat vrij snel de actieve behandeling kan worden opgestart.
5. De actieve behandeling komt op zo’n 2500 à 3500 euro.
6. Welke retentie voor u het meest geschikt is wordt tijdens het einde van de actieve behandeling duidelijk. Graag adviseren we u dan over de meest geschikte methode en bijhorende kosten, zodat u nog lang van het behaalde resultaat kunt genieten. 

Tot snel ! 

 

Als een tand of kies geheel of gedeeltelijk verdwenen is (of zelfs niet is aangelegd), kan het ontbrekende deel worden vervangen door een kroon of brug.

Het meest belangrijke van een goede orthodontische behandeling is de timing. We doen daarom enorm ons best om u en uw kinderen direct te kunnen behandelen, wanneer het bese moment is aangebroken, Wij hebben daarom 

geen wachttijd

Een beugel helpt om scheve tanden recht te zetten of een verkeerde stand van de kaak te verbeteren. Een recht gebit ziet er natuurlijk mooier uit en is beter te verzorgen. Bovendien kan je kunt er beter mee kauwen. Een beugel wordt vaak toegepast bij schoolkinderen, maar ook volwassenen kunnen door een beugel worden geholpen.

Tevens hoef je in deze praktijk niet meer te happen, maar wordt de mond gescaned.

Om slechte mondgewoontes af te leren adviseren wij dikwijls de 'trainer-for-kids'. Onder slechte mondgewoontes verstaan wij het aantrekken van de kinspier, slikken met de tong tussen de voortanden of ademen met open mond. Meer informatie over deze benadering vind u op www.myoresearch.com

Als de tanden eenmaal recht staan, wordt vaak nog een poosje een retentiebeugel voorgeschreven. Dat is een kleine beugel of een metalen draad die zorgt dat de tanden niet weer scheef gaan groeien.

 

In tanden en kiezen zit van binnen een ruimte met levend weefsel, met name bloedvaten en zenuwen. In de wortel van de tand of kies heet deze ruimte het wortelkanaal.

Kinderen behoeven een speciale benadering.
Charlotte houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van uw zoon of dochter. Wees niet verrast als zij u vraagt om tijdens de behandeling in de wachtkamer te blijven. Zo krijgt de tandarts een beter contact met uw zoon of dochter, waardoor een behandeling plezieriger verloopt.

 

 

Als een tand of kies erg beschadigd is, erg scheef zit of niet goed past, kan het nodig zijn om de tand of kies te trekken. Meestal krijgt u een plaatselijke verdoving voor het gebied rond de tand/kies of een hele kaak.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor angstbegeleiding uit de basisverzekering dient een diagnose gesteld te worden, waarmee een machtiging kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Meestal worden daarbij formulieren gebruikt die u hieronder als pdf vind. Als u deze naar de praktijk stuurt kan worden beoordeeld of u hiervoor in aanmerking komt. Zonder deze machtiging werken de medewerkers in deze praktijk net als bij iedere andere algemene tandartspraktijk.

Angstscorelijst

Van nature leven er in uw mond talrijke bacteriën. Ze zitten in een wit laagje op tanden en kiezen: dit heet tandplaque.

Kronen, bruggen worden vastgemaakt aan naburige tanden of kiezen. Bepaalde kunstgebitten hebben steun nodig in de vorm van tandwortels. Maar soms zijn er geen geschikte eigen tanden of kiezen, die als steun kunnen dienen. Dan kan er een kunstmatige wortel of tand worden vastgemaakt in de kaak: een implantaat. Een implantaat kan eventueel ook een voortand vervangen.

Bacteriën in tandplak produceren zuren die het tandglazuur en zelfs het binnenste van de tand kunnen aantasten. Dit proces wordt cariës of tandbederf genoemd. Op den duur ontstaan hierdoor vaak gaatjes.

Als teveel tanden ontbreken of niet te herstellen zijn, wordt het tijd voor een kunstgebit. Er zijn twee veel voorkomende vormen: de immediaatprothese en de overkappingsprothese.