Behandelingen

Het is voor iedereen prettig om de juiste verwachtingen bij de behandelingen te hebben. Daarom krijgt u van ons indien het een behandel- of zorgplan betreft, een kosteninschatting met een beschrijving van de voorgestelde behandeling. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u in detail alle codes terug die genoemd staan in de kosteninschatting en nota..

Als een tand of kies erg beschadigd is, erg scheef zit of niet goed past, kan het nodig zijn om de tand of kies te trekken. Meestal krijgt u een plaatselijke verdoving voor het gebied rond de tand/kies of een hele kaak.

Dan wordt met tangen de tand of kies losgewrikt en getrokken. Eventueel wordt de wond gehecht met hechtgaren die vanzelf verdwijnen. Als u pijn voelt nadat de verdoving is uitgewerkt, kunt u een pijnstiller als paracetamol nemen. Na de behandeling kunt u eventueel last krijgen van wat koorts, enige zwelling, nabloeding of een ontsteking. Overleg met uw tandarts wat u dan moet doen. Let op: als u antistollingsmiddelen gebruikt of hartklachten heeft, zijn er extra voorzorgsmaatregelen nodig voor het tanden of kiezen trekken!