Behandelingen

Het is voor iedereen prettig om de juiste verwachtingen bij de behandelingen te hebben. Daarom krijgt u van ons indien het een behandel- of zorgplan betreft, een kosteninschatting met een beschrijving van de voorgestelde behandeling. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u in detail alle codes terug die genoemd staan in de kosteninschatting en nota..

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor angstbegeleiding uit de basisverzekering dient een diagnose gesteld te worden, waarmee een machtiging kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Meestal worden daarbij formulieren gebruikt die u hieronder als pdf vind. Als u deze naar de praktijk stuurt kan worden beoordeeld of u hiervoor in aanmerking komt. Zonder deze machtiging werken de medewerkers in deze praktijk net als bij iedere andere algemene tandartspraktijk.

Angstscorelijst