Behandelingen

Het is voor iedereen prettig om de juiste verwachtingen bij de behandelingen te hebben. Daarom krijgt u van ons indien het een behandel- of zorgplan betreft, een kosteninschatting met een beschrijving van de voorgestelde behandeling. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u in detail alle codes terug die genoemd staan in de kosteninschatting en nota..

Kinderen behoeven een speciale benadering.
Charlotte houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van uw zoon of dochter. Wees niet verrast als zij u vraagt om tijdens de behandeling in de wachtkamer te blijven. Zo krijgt de tandarts een beter contact met uw zoon of dochter, waardoor een behandeling plezieriger verloopt.