Behandelingen

Het is voor iedereen prettig om de juiste verwachtingen bij de behandelingen te hebben. Daarom krijgt u van ons indien het een behandel- of zorgplan betreft, een kosteninschatting met een beschrijving van de voorgestelde behandeling. Op www.allesoverhetgebit.nl vindt u in detail alle codes terug die genoemd staan in de kosteninschatting en nota..

Hoe ervaart u een tandheelkundige behandeling?
 1. Deze angstscorelijst is enkel bedoeld voor patiënten van Tandartsenpraktijk Jorna. Houd uw patiëntennummer alvast paraat, dit dient u hieronder in te vullen.
 2. Naam(*)
  Invullen aub
 3. Geboortedatum(*)
  Invullen aub
 4. E-mail(*)
  Voer een geldig mailadres in aub
 5. Uw patiëntnummer(*)
  Invalid Input
 6. DAS
  Hieronder treft u vier vragen aan. Deze hebben allemaal betrekking op hoe u de tandheelkundige behandeling ervaart, zowel van tevoren als tijdens die behandeling. Iedere vraag heeft vijf antwoordmogelijkheden. Wilt u per vraag een antwoord geven door het cirkeltje vóór het antwoord, dat voor u het meest van toepassing is, aan te klikken. Kies steeds één antwoord en denk er niet te lang over na.
 7. Als u morgen naar de tandarts zou moeten gaan, hoe zou u er dan tegenover staan?
  Invalid Input
 8. Als u in de wachtkamer van de tandarts op uw beurt wacht, hoe voelt u zich dan?
  Invalid Input
 9. Als u in de tandartsstoel zit te wachten terwijl de tandarts de boor gereed maakt, hoe voelt u zich dan?
  Invalid Input
 10. U zit in de tandartsstoel om uw gebit te laten schoonmaken. Terwijl u wacht en de tandarts de instrumenten pakt die nodig zijn om het tandsteen van uw tanden en kiezen te verwijderen, hoe voelt u zich dan?
  Invalid Input
 11. AS
  Hoe bang bent u om naar de tandarts te gaan?
  Invalid Input
 12. De volgende vragenlijst bestaat uit negen uitspraken die met de tandarts te maken hebben. Wilt u bij elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is? Het kan voorkomen dat u een bepaalde situatie nog nooit meegemaakt heeft. Wilt u dan toch proberen u zo goed mogelijk voor te stellen hoe dat zou kunnen zijn en aangeven wat uw reactie dan zou zijn? U kunt bij iedere uitspraak het cijfer aanklikken dat hoort bij het antwoord dat het meest bij u van toepassing is.
 13. 1. Ik word nerveus als de tandarts zegt dat ik in de stoel mag gaan zitten.
  Invalid Input
 14. 2. Wanneer de tandarts een kies gaat trekken, ben ik in de wachtkamer al bang.
  Invalid Input
 15. 3. Als ik onderweg naar de tandarts aan het geluid van de boor denk, heb ik zin om terug te gaan.
  Invalid Input
 16. 4. Als ik eraan denk dat de tandarts niet zal zeggen wat hij/zij gaat doen in mijn mond, heb ik de neiging uit de wachtkamer weg te lopen.
  Invalid Input
 17. 5. ls de tandarts de verdovingsspuit pakt, knijp ik mijn ogen dicht
  Invalid Input
 18. 6. Ik krijg het warm of koud als ik in de wachtkamer denk aan het moment dat ik in de tandartsstoel ga zitten.
  Invalid Input
 19. 7. Op weg naar de tandarts krijg ik het benauwd bij het idee dat hij/zij straks kan gaan boren.
  Invalid Input
 20. 8. Als ik in de tandartsstoel zit en niet weet wat er gebeurt in mijn mond, breekt het zweet me uit.
  Invalid Input
 21. 9. Op weg naar de tandarts maak ik mij al zenuwachtig bij het idee dat ik straks in de tandartsstoel moet liggen.
  Invalid Input
 22. DPFR
  Als u angstig bent en u moet naar de tandarts, kunnen zich wel eens verschijnselen voordoen zoals: slapeloosheid, nerveusheid, maagpijn, hartkloppingen, u zou zich trillerig kunnen voelen, het koude zweet kan u uitbreken enzovoort. Als u zoiets hebt, hoe lang van te voren begint dit dan?
  Invalid Input
 23. Captcha(*)
  Invalid Input